marți, 29 noiembrie 2011

Minerale din peşteri

Aragonit
Gips
Manganocalcit sau rodocrozit
Baritina
Calcit
Calcit
Calcit
Calcit
Calcit
Calcit
Calcit şi aragonit
Aragonit
Aragonit şi calcit
Aragonit
Aragonit
Pe lângă „florile de mină”, care sunt puse în valoare prin intermediul colecţionarilor particulari şi al muzeelor de specialitate, o altă categorie de valori subpământene nebănuite sunt anumite forme sub care se prezintă speleotemele, sau, de ce nu, „florile de peşteră”. Diferenţa este că acestea din urmă nu se pun în valoare recoltându-se din subteran, ci doar prin intermediul imaginilor surprinse de aparatele de fotografiat. Totuşi, speleotemele, prin frumuseţea lor, monominerale în comparaţie cu florile de mină, care pot fi alcătuite şi din mai multe minerale, au stârnit la rândul lor interesul oamenilor, fapt care a condus la devastarea multor peşteri din întreaga lume. Din acest motiv, la fel cum florile de mină sunt conservate în muzeele mineralogice, speleotemele trebuie protejate în mediul subteran al peşterilor în care s-au format, prin închiderea efectivă a acestora cu sisteme secrete şi solide.